frekvence pravidelně 5x týdně
věk 1-6 let
kapacita 12 dětí
délka lekce 7 - 16h
četnost V průběhu školního roku

Technická akademie dětí a mládeže, z.s. získala finanční prostředky na zřízení a provoz dětské skupiny od

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/22_141/0017367

 

ZÁPIS DĚTÍ DO DĚTSKÉ SKUPINY TECHAK

na školní rok 2023/24

Zápis se koná v pátek 5. května 2023 v budově TECHAKU

Doba konání zápisu: 9.00 – 11.00     a    14.30 – 15.30

Potřebné doklady k zápisu: občanský průkaz, cestovní pas nebo jiný doklad zákonného zástupce.

Formuláře přihlášek ke stažení zde na stránce vpravo, nebo k vyzvednutí osobně v TECHAKU při dnu otevřených dveří nebo po dohodě jindy.

 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ ve středu 3. května 9.00 – 11.00    14.30 – 15.30

Přijďte se podívat do naší dětské skupiny, rádi vás provedeme, seznámíme s prostory a zodpovíme vaše dotazy

 

Technická akademie dětí a mládeže, z.s. nově provozuje dětskou skupinu přímo v budově TECHAKU

a je zapsaná v evidenci dětských skupin, odkaz na evidenci je zde.

Omlouvání dětí a odhlašování obědů je nutné provést nejpozději do 8h ráno ten den na e-mail: ds@techak.cz

Telefon Dětská Skupina: +420 777 725 009

Jako spolek se věnujeme práci s dětmi již tři roky a nově se chceme věnovat i těm nejmenším.

V TECHAKU jsme vždy byli zaměřeni na maximální zážitek pro děti ve vazbě na logické myšlení a hru dohromady. Toto bychom chtěli aplikovat i v nově otevřené dětské skupině.

Zájem dítěte je pro nás vždy na prvním místě. Rodiče jsou u nás vítáni a jejich potřebám je nasloucháno, nesnažíme se však rodiče nahradit nebo překonat, ale doplnit, jako fungující součást systému péče o dítě. Za zásadní hodnotu dětství považujeme svobodnou a volnou hru, možnost projevu a sebevyjádření. Důvěřujeme dětem, že vše, co dělají, má svou příčinu.

Neuplatňujeme genderové stereotypy ve výchově ani při hře. Dbáme na estetiku vybavení a hraček pro děti. Upřednostňujeme chytré hračky, hlavolamy a robotické pomůcky pro rozvoj logiky a algoritmického myšlení. Snažíme se dětem podávat vyváženou a zdravou stravu a co nejvíce pobývat venku na našem uzavřeném hřišti, o které se chceme ještě více starat, aby bylo bezpečným místem pro hru a relaxaci.

Dětské skupiny fungují se státním příspěvkem na provoz dětské skupiny – normativ dle zákona o dětské skupině č. 247/2014 sb., a proto je nutné splnit podmínky přihlášení dle formuláře.

PROVOZ A METODY VÝCHOVY:

Prožitkové učení – využíváme přirozený způsob, jak dítě objevuje svět, přímé zážitky přirozeně rozvíjejí dětskou zvídavost a potřebu objevovat, preferujeme formu volné hry

Situační učení – vycházíme z běžných situací, se kterými se dítě v jeslích setkává, k objevování nových věcí a k upevňování vhodných vzorců chování

Sociální učení – využíváme principu přirozené nápodoby, poskytujeme dětem vhodné vzory chování a jednání v určitých situacích a při řešení konfliktů mezi dětmi

Kooperativní učení – podporujeme rozvoj spolupráce mezi dětmi, která zpočátku má podobu vymezení vlastních hranic, respektování hranic druhých dětí a postupně směřuje ke společné hře

Výchovné zásady:

Respekt k osobnosti dítěte – respektujeme vývojové a osobnostní potřeby dětí, napomáháme v jejich uspokojování

Individuální přístup – umožňujeme každému dítěti dospět k takové úrovni osobního rozvoje a samostatnosti, která je pro dané dítě individuálně dosažitelná

Jistota a bezpečí – vytváříme bezpečné prostředí, známe pravidla bezpečnosti práce s dětmi a dodržujeme je

Jasné hranice – stanovujeme dětem jasné hranice, v nichž se mohou bezpečně pohybovat

Pravidelný režim – pravidelnost a srozumitelnost přispívá k pocitům jistoty a bezpečného zázemí a napomáhá k osvojování důležitých návyků

Spolupráce – při rozvoji dítěte spolupracují všichni zaměstnanci s rodiči

Kvalita pečujících osob:

Klademe důraz na pečlivý výběr pečujících osob, kterým poskytneme komplexní vzdělávání a podporu tak, aby dokázaly láskyplně naplňovat potřeby dětí v souladu s moderními přístupy a poznatky, znalostí vývojové psychologie i respektu k dětské osobnosti. Provádíme supervizi jejich činnosti.

PLATBY:

Doplatek rodičů za stravu: 80Kč denně za dítě (za 5 dní v týdnu: 1600,- Kč/měsíc/dítě) (cena za stravu může být v průběhu školního roku vyšší).

Snažíme se vyjednat ještě levnější stravu při zachování stejné kvality potravin, takže cenabude ještěnižší.

Struktura stravy: Přesnídávka, oběd, svačinka, pitný režim

Školkovné: 500,- Kč/dítě/měsíc (Nyní zlevněno)

Upozorňujeme rodiče, že mají nárok na vratku na dani od státu za školkovné až do výše 16.200 Kč za rok.

 

KRITÉRIA PŘIJETÍ DÍTĚTE DO DĚTSKÉ SKUPINY:

– Počet dní v týdnu, které bude dítě navštěvovat dětskou skupinu

– Věk dítěte

– Postavení rodiče na trhu práce (zaměstnaný/nezaměstnaný)

– Splnění zákonných povinností pro účast dítěte v dětské skupině (například povinné očkování aj.)

 

Veškerou komunikaci ohledně dětské skupiny směřujte na e-mailovou adresu: ds@techak.cz

Telefon Dětská Skupina: +420 777 725 009

 

Sponzoři dětské skupiny:

Děkujeme Pivovaru Herold Březnice za štědrý sponzorský dar. Za dary nakupujeme hračky a vybavení pro děti.

S čím budou děti pracovat:

 • Robotická včelka
 • LEGO DUPLO
 • hračky rozvíjející motorické dovednosti
 • společenské hry
 • hračky rozvíjející komunikaci
 • různé dřevěné stavebnice
 • barvičky
 • hlavolamy
 • dětské kuchyňky, obchůdky a další

Za zásadní hodnotu dětství považujeme svobodnou a volnou hru, možnost projevu a sebevyjádření. Důvěřujeme dětem, že vše, co dělají, má svou příčinu. Upřednostňujeme chytré hračky, hlavolamy a robotické pomůcky pro rozvoj logiky a algoritmického myšlení. Snažíme se co nejvíce pobývat venku na našem uzavřeném hřišti, o které se chceme ještě více starat, aby bylo bezpečným místem pro hru a relaxaci.

 • Maximálně 12 dětí ve skupině
 • Nejnovější hračky a stavebnice
 • Klademe důraz na pečlivý výběr pečujících osob
 • Láskyplný přístup k dětem
 • Moderními přístupy i respekt k dětské osobnosti
 • Provádíme pravidelnou supervizi činnosti chův
 • Nové přátelství a kamarádi

Pohodlné parkování před budovou

Chráněné venkovní dětské hřiště

Moderní a nové vybavení

Automat na kávu pro rodiče